Sluit Aan het laden....

Gedragscode voor ontwerpers!

Op ontwerpen-voor-geld.nl zijn duizenden ontwerpers actief. Dit brengt met zich dat er af en toe verschillen van mening ontstaan. Om dit in goede banen te leiden heeft ontwerpen-voor-geld.nl een gedragscode opgesteld.

Respecteer elkaar!
Ontwerpen-voor-geld.nl kan het zwart maken, agressief benaderen en intimideren van andere ontwerpers, opdrachtgevers en/of medewerkers van ontwerpen-voor-geld.nl niet tolereren.

Ontwerp origineel!
Dat wil zeggen dat er geen kopiën en/of stockmateriaal in logo en beeldmerk ontwerp gebruikt mag worden.

Niet samenspannen!
Ontwerpen-voor-geld.nl is een platform waar ontwerpers en opdrachtgevers bij elkaar gebracht worden. Om de ontwerpwedstrijden eerlijk te laten verlopen mag er niet worden samengespannen tussen ontwerper en opdrachtgever.

Één account!
U mag als ontwerper één account aanmaken. Het aanmaken van meerdere accounts wordt niet getolereerd.

Om bovenstaande regels te handhaven hebben wij een fraudeknop ontwikkeld. Wilt u melding maken van het overtreden van deze gedragscode kunt u de fraudeknop gebruiken. Ook kunt u een ticket aanmaken waarna de helpdesk uw melding kan onderzoeken. Mocht u zich niet houden aan de gedragscode, kunt u van onze site worden verwijderd.
Ben je ontwerper? Registreer je nu! Lees meer
32%
()

Uploaden annuleren